2010/08/02

Hot project!

รับออกแบบแคตตาล็อก, ออกแบบปกหนังสือ, จัดรูปเล่มอาร์ตเวิร์ค (Art-Work)

แคตตาล็อก เป็นสิ่งพิมพ์ที่มุ่งเสนอรายละเอียดของสินค้า มักมีภาพสินค้า มีคำบรรยายประกอบ
จัดแบ่งประเภทสินค้าเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการค้นหา แคตตาล็อกมีผลต่อการจำหน่ายสินค้า
ค่อนข้างสูง และ JSND™ ได้เห็นความสำคัญของสิ่งนี้ ในการจัดทำแคตตาล็อกทุกครั้งจึงต้อง
มีการเอาใจใส่ในเรื่องคุณภาพเป็นอย่างมาก

งานออกแบบแคตตาล็อกเป็นงานที่พิถีพิถัน แคตตาล็อกที่ดีมีคุณภาพ จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือ
ให้กับบริษัทห้างร้านของท่าน อีกทั้งทำให้สินค้านั้นมีความโดดเด่น การออกแบบรูปเล่มและ
การจัดวางเนื้อหาที่ดีย่อมทำให้สินค้านั้นๆ มีความโดดเด่นและความน่าสนใจมากขึ้น ซึ่งจะทำให้
จุดมุ่งหมายของงานพิมพ์แคตตาล็อกนั้นประสบความสำเร็จในที่สุด และ JSND™ สามารถให้คำตอบ
สิ่งนี้กับคุณได้ การจัดวางรูปเล่ม เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่หลายท่านต้องประสบความยุ่งยาก
เพราะว่าต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ ในการจัดทำและจัดวางรูปเล่ม ดังนั้น JSND™ จึงมองเห็นปัญหา
จุดนี้เราจึงรับออกแบบและจัดวางให้ท่านพร้อมให้ท่านส่งโรงพิมพ์ได้อย่างสะบายใจ

รายระเอียดการบริการ
1. ออกแบบ โลโก้ ตราสินค้า+นามบัตร 3,200.-
2. ออกแบบปกหนังสือ (หน้า-หลัง) 3,500.-
3. ออกแบบแคตตาล็อก 1 - 16 หน้า (รวมปก หน้า-หลัง) 13,500.-
4. ออกแบบแคตตาล็อค 1 - 24 หน้า (รวมปก หน้า-หลัง) 17,500.-
5. ออกแบบหนังสือรุ่น รายงานประจำปี (ไม่เกิน 50 หน้า) 19,000.-

*หมายเหตุ
" ราคานี้เป็นราคาประเมินขั้นต้น ทั้งนี้ราคาจริงขึ้นอยู่กับความยากง่ายของชิ้นงาน "
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
JSND@live.com

สิ่งที่ท่านต้องเตรียมให้เรา คือ
1. โลโก้ / เครื่องหมายต่างๆของบริษัท
2. รูปภาพ ภาพถ่าย ที่จะใช้ในการออกแบบแคตตาล็อก
3. ข้อมูลต่างๆ ที่จะให้มีในแคตตาล็อก เช่นรายละเอียดของสินค้า รุ่น ราคา
4. ตัวอย่างงานที่ท่านชอบ เพื่อเราจะจับทาง ลักษณะการนำเสนอ โทนสี รูปแบบ
มาใช้กับงานออกแบบของท่านได้

*หมายเหตุ
1. ชำระค่ามัดจำ 50% ก่อนเริ่มงาน
2. ออกแบบใหม่ ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่ ได้ 2 ครั้ง / 1 ชิ้นงาน
3. แก้ไขแบบได้ 4 ครั้ง / 1 ชิ้นงาน
4. หากมีการส่งงานให้ดูแล้ว ไม่คืนเงินมัดจำไม่ว่ากรณีใดๆ

No comments: